Deze website kan je het best bekijken vanaf
of

Home

De Lokale Handelsraad van Tessenderlo overkoepelt de twee lokale middenstandsverenigingen van onze gemeente, Unizo en het Loois Handelsteam en houdt zich vooral bezig met ‘gemeentelijk beleid en middenstand’.

De Lokale Handelsraad heeft een samenwerkingsverband met onze gemeente via het project ‘Handel in Tessenderlo, winkeldorp!’ en de Evenementencel.

De Lokale Handelsraad geeft een infoblad uit voor de handelaars van de gemeente onder de naam ‘Loois geHANDELd’.

Sinds 2010 organiseert de Lokale Handelsraad elk jaar het ‘Feest van de Looise Handel’. Tijdens dit feest wordt de ‘Loois geHANDEld Award’ uitgereikt (foto) aan een winkel voor een bijzondere handelsprestatie of –carrière. Deze prijs staat voor innovatie, betrokkenheid en Handel met hoofdletter.

UNIZO-Tessenderlo, gesticht in 1928, is wellicht één van de oudste nog actieve kernen in Limburg en wellicht ook in Vlaanderen. De werking: een combinatie van belangenbehartiging, informatie en netwerking ten behoeve van de vele zelfstandige ondernemers in Tessenderlo en zo een concrete bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de lokale economie.


Het Loois Handelsteam
groepeert hoofdzakelijk een honderdtal middenstanders van Tessenderlo centrum. De hoofdobjectieven van deze handelsvereniging, door middel van een jaarlijkse lidgeldbijdrage van de handelaars, zijn het organiseren van gezamenlijke verkoopsacties (onder andere braderij – Looi Feest- en eindejaarsactie) en de attractiviteit van het handelscentrum steevast trachten te vergroten.